Chủ động phối hợp, bảo đảm an toàn nông sản, thực phẩm đưa về Hà Nội tiêu thụ (14:29 24/11/2021)


HNP - Ngày 22/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4123/UBND-KT về triển khai chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Công văn nêu rõ, căn cứ Chương trình phối hợp số 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ngày 23/10/2021 của Bộ NN&PTNT và UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện chương trình trên theo đúng quy định; định kỳ hằng năm, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT), đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chương trình.
 
Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố (có đăng ký tham gia chương trình) tổ chức thực hiện ký kết các nội dung phối hợp theo quy định, bảo đảm phát huy thế mạnh về sản phẩm nông, lâm, thủy sản của từng địa phương. Củng cố, nâng cấp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại... (liên kết ngang) gắn sản xuất, chế biến, tiêu thụ (liên kết dọc) theo chuỗi cung ứng bền vững.
 
Tăng cường phối hợp với Sở NN&PTNT các tỉnh, Thành phố trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; giám sát, thanh tra, kiểm tra chất lượng nông sản của các tỉnh, thành phố và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm đưa về Hà Nội tiêu thụ và ngược lại. Phổ biến, tập huấn về xây dựng và vận hành hệ thống tự kiểm soát an toàn thực phẩm tại từng khâu và truy xuất nguồn gốc điện tử, giám sát cộng đồng theo chuỗi…
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại thúc đẩy ký kết, tiêu thụ sản phẩm cho các tỉnh, thành phố hằng năm; xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm có thế mạnh, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng thành phố theo quy định. Tăng cường công tác dự báo thị trường tiêu thụ nông sản, tổng hợp cung cấp thông tin cung cầu thị trường, sản lượng hàng hóa nông sản nhập xuất giữa các tỉnh, thành phố về Hà Nội và ngược lại.
 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t