Tăng cường đôn đốc để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (14:59 22/11/2021)


HNP - Ngày 18/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4073/UBND-KGVX về tăng cường đôn đốc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2 tháng cuối năm 2021.

Công văn nêu rõ, để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được HĐND thành phố Hà Nội giao và thu nợ bảo hiểm xã hội; UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao năm 2021; tập trung thực hiện các giải pháp về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
 
UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Về công tác phát triển người tham gia, UBND các quận, huyện, thị xã nhân rộng cách làm hay, các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã điểm để triển khai ở các xã, phường, thị trấn còn lại. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đạt 100%.
 
Đối với UBND cấp xã, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Bảo hiểm Xã hội các quận, huyện, thị xã, bưu điện trung tâm… tăng cường tuyên truyền, đối thoại vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021, mỗi xã, phường, thị trấn tăng mới ít nhất 55 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 
UBND cấp xã yêu cầu các đại lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động tận nhà người dân để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Huy động các nguồn lực, vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nhất là các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động…
 
Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/10/2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đạt 90,2% (7.312.817 người); tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 38,28% (1.868.404 người); tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 35,9% (1.749.064 người). Số còn phải thực hiện trong 2 tháng cuối năm 2021: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 1,3%; tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 1,7% và tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 1,1%.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t