Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh giãn cách xã hội (15:47 30/07/2021)


HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2422/UBND-NC về tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Để tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền về nội dung trên; đồng thời, vẫn đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng tuyệt đối hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy bằng phương pháp trực tiếp (hình thức tuyên truyền miệng).
 
Tăng cường tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho khu dân cư, các cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thông qua các hình thức trực tuyến, phát tờ rơi; thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, loa, đài phát thanh của đơn vị, cơ sở, thôn xóm, khu dân cư; tích cực đăng tin, bài, phóng sự trên các trang mạng xã hội, Cổng Thông tin điện tử của Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã... hoặc các hình thức khác, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.
 
Trong giai đoạn Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, các đơn vị tạm dừng công tác kiểm tra; thay vào đó, tích cực hướng dẫn, kiến nghị bằng văn bản để cơ sở, người đứng đầu khu dân cư, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ động thực hiện: Tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và báo cáo kết quả tự kiểm tra về cơ quan quản lý. Cùng với đó, rà soát các lực lượng “tại chỗ" gồm: dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành khi thực hiện chế độ nghỉ, làm luân phiên (50/50 để bảo đảm giãn cách) phải bảo đảm số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t