Tận dụng tối đa “thời điểm vàng” để khống chế, kiểm soát dịch, chặn nguồn lây (12:06 29/07/2021)


HNP - Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2403/UBND-KGVX về triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội.

Công văn nêu rõ, sau 4 ngày triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, cơ bản các cấp, các ngành, địa phương và đa số nhân dân đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch của thành phố. Qua công tác kiểm tra, giám sát của các đoàn do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn cho thấy, nhiều đơn vị thực hiện tốt đã chủ động, quyết liệt và sáng tạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch một cách đồng bộ, quyết liệt và vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị như huyện Đông Anh, các quận Tây Hồ, Hoàng Mai, thị xã Sơn Tây... Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm…
 
Nhằm tận dụng tối đa 15 ngày “thời điểm vàng” để khống chế, kiểm soát dịch, chặn nguồn lây và không để dịch tiếp tục lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố, toàn bộ hệ thống chính quyền thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy: Yêu cầu cấp bách hiện nay đối với cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND; chỉ có như vậy mới chặn đứng được đà lây lan, không đặt thành phố vào tình thế mất kiểm soát bởi chủng mới Delta.
 
Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố phải bám sát địa bàn, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. Thành phố sẽ lây hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND làm “thước đo” trách nhiệm của từng tổ chức, cơ sở Đảng và cá nhân người đứng đầu. Thủ trưởng, Giám đốc các sở ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND tại các cơ quan, đơn vị của thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn để bảo đảm thực hiện nghiêm trong thời gian giãn cách xã hội; xử lý nghiêm các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND.
 
Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp của thành phố gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình; thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế tại hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia www.tokhaiyte.vn; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn (qua hệ thống truyền thanh, tổ Covid cộng đồng...) thực hiện khai báo y tế sức khỏe hằng ngày trên hệ thống.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp của Trung ương) đóng trên địa bàn, yêu cầu thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch tại đơn vị, yêu cầu đóng cửa hoặc ngừng hoạt động đối với đơn vị không thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch.
 
Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, bệnh viện, cơ sở y tế, chợ dân sinh, chợ đầu mối; chỉ cho phép các cơ sở sản xuất hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng, chống dịch theo quy định và phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt, cương quyết đóng cửa các cơ sở không đáp ứng hoặc vi phạm. Trên cơ sở mức độ, nguy cơ và tình hình thực tế tại từng địa phương, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng các quận, huyện, thị xã chủ động quyết định việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp cao hơn Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố theo khu vực; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố, Sở Chỉ huy thành phố trong việc điều phối, huy động các lực lượng khác của thành phố để kịp thời hỗ trợ, triển khai biện pháp đảm bảo kiểm soát trong mọi tình huống phát sinh.
 
Rà soát, bố trí ngay các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các quận và các khu vực giáp ranh giữa các quận. Huy động tối đa các lực lượng dân quân, tổ Covid cộng đồng, tình nguyện viên... tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn. Tăng cường tổ chức tuyên truyền các quy định phòng, chống dịch, quy định xử lý vi phạm tại cơ sở để người dân hiểu, chia sẻ chấp hành nghiêm các chỉ đạo của thành phố…

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t