Tổ chức lại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (11:32 28/07/2021)


HNP - Ngày 26/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3700/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Báo Màn ảnh Sân khấu vào Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Trụ sở chính của Trung tâm tại số 93, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Trụ sở làm việc khác: Số 14A, phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Số 73, phố Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 
Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để quản lý, tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyên truyền, triển lãm, trang trí cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng; Tổ chức phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; Quay phim tư liệu, lưu trữ các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội và bảo quản lưu trữ, khai thác kho phim tư liệu; tổ chức biên tập tài liệu, xuất bản, phát hành Bản tin Văn hóa Hà Nội và các ấn phẩm tuyên truyền khác, Trang thông tin điện tử hanoidep.vn, Trang thông tin điện tử hanoicreativecity.com (Hà Nội - Thành phố sáng tạo), Cổng Thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội... nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố.
 
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính tổ chức; Phòng Cổ động Triển lãm; Phòng Tuyên truyền cơ sở; Phòng Biên tập; Phòng Sự kiện.
 
Biên chế của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động sau sáp nhập là 49 biên chế viên chức, 05 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, là tổng biên chế đã giao cho 02 đơn vị năm 2021.
 
Điều khoản chuyển tiếp: Tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc, Phó Trưởng phòng hiện có. Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội được bổ sung các chức danh lãnh đạo nêu trên khi số lượng ít hơn quy định. Trong thời hạn 03 năm phải có phương án giải quyết theo Điểm b, Khoản 2, Điều 27, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo sau khi sắp xếp mà bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp lãnh đạo áp dụng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Vân Hà


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t