Đẩy mạnh phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số (11:33 28/07/2021)


HNP - Ngày 27/7, UBND TP ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Thành phố Hà Nội. Thông qua Kế hoạch giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông phải đổi mới tư duy, hành động, sáng tạo trong quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 
Theo Kế hoạch, TP đưa ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; 100% hộ gia đình có địa chỉ số; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; 100% số thuê bao di động là băng rộng, số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tỷ lệ 30%; Tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng ít nhất 01 (một) điện thoại thông minh (Smartphone) đạt 95% trở lên; 80% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.
 
Đến năm 2030, TP Hà Nội phấn đấu phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; 100% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.
 
Để cụ thể hóa được các mục tiêu đó, TP sẽ tăng cường phát triển hạ tầng viễn thông. Trong đó, sẽ phát triển mạng di động 5G và băng rộng cố định là nền tảng cho phát triển kinh tế và xã hội số; đồng thời, phát triển và hoàn thiện hạ tầng mạng diện rộng (mạng WAN) của Thành phố đáp ứng nhu cầu phát triển chính quyền số. Ngoài ra, sẽ hoàn thành công tác hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp viễn thông, đường dây điện lực trung, hạ áp tại 255 tuyến (tương đương 362 tuyến, phố) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục hạ ngầm khoảng 300 tuyến phố trên địa bàn 12 quận nội thành và một số huyện giai đoạn 2021-2025 theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (cống bể, hào, tuynel kỹ thuật) để hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cáp viễn thông, đường dây điện lực trung, hạ áp trên tuyến tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới và tại các tuyến đường vành đai, các tuyến đường xây dựng mới, cải tạo nâng cấp và mở rộng trên địa bàn Thành phố. Chỉnh trang, bó gọn mạng cáp viễn thông tại các tuyến, ngõ trên địa bàn Thành phố chưa đủ điều kiện triển khai hạ ngầm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
 
TP cũng sẽ phát triển hạ tầng bưu chính. Trong đó, tăng cường xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử. Triển khai Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode gắn với bản đồ số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ xây dựng chính quyền số gắn với xây dựng thành phố thông minh, phục vụ người dân và hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics. Thúc đẩy hoạt động cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Thành phố; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước tại các cơ quan Đảng, Nhà nước Thành phố.
 
Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai. Đáng chú ý, về giải pháp nguồn lực, TP khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động; đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông. Ngoài ra, TP sẽ có cơ chế hỗ trợ để thu hút đầu tư viễn thông vào các vùng sâu, vùng xa và các vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố.
 
TP cũng yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chủ động tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng hội nhập cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các cơ quan quản lý nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về chuyển đổi số, quản lý chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bình đẳng, bền vững. 

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t