Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (22:04 27/07/2021)


HNP - Ngày 26/7, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7838/VP-KGVX, thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

UBND thành phố nhận được công điện trên của của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 một cách khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng…
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy; có biện pháp phòng dịch an toàn đối với khách đến thăm; không tiếp nhận đối tượng mới, trường hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở phải phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19; phân công cán bộ, nhân viên luân phiên chăm sóc đối tượng, bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở này.
 
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố giao các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
UBND thành phố giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND thành phố theo quy định.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t