Tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17 (22:12 27/07/2021)


HNP - Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2398/UBND-KSTT, triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” các cấp để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hoặc khi có thông báo mới. Đối với các thủ tục hành chính đã tiếp nhận, giải quyết và đã có kết quả giải quyết trước ngày 23/7/2021, thực hiện liên hệ và chuyển trả kết quả tới công dân qua hệ thống bưu chính công ích. Trừ các thủ tục hành chính theo quy định việc nhận kết quả phải do trực tiếp công dân đến nhận thì liên hệ, hẹn thời gian trả kết quả và bảo đảm các quy định phòng, chống dịch theo đúng quy định.
 
Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến việc phục vụ công tác phòng, chống dịch; công vụ; ngoại giao hoặc các thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến đời sống dân sinh, an ninh trật tự xã hội (khai tử, phục vụ việc khám, chữa bệnh, ngân hàng, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm...), các đơn vị căn cứ tình hình thực tế bố trí cán bộ trực để thực hiện việc tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” trong trường hợp công dân, doanh nghiệp không thể thực hiện thủ tục qua hình thức trực tuyến.
 
UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, chỉ tiếp 1 công dân tại 1 thời điểm tại bộ phận “một cửa” (nếu có phát sinh việc tiếp nhận và trả kết quả). Giao Bưu điện thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì mở cửa các điểm giao dịch, đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện việc chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và của Thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t