Đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới (20:32 26/07/2021)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2352/UBND-KT ngày 23/7/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Để triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố tập trung đẩy mạnh phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố về "Hỗ trợ kinh phí chứng thực 01 (một) chữ ký số và kinh phí cài đặt phần mềm, kèm gói 500 hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới" tới tất cả người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; Vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký chuyển đối thành doanh nghiệp trên địa bàn.
 
UBND TP Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai chính sách "Hỗ trợ kinh phí chứng thực 01 (một) chữ ký số và kinh phí cài đặt phần mềm, kèm gói 500 hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới" đến tất cả các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; Đề nghị các tổ chức, cá nhân không gây khó khăn, cản trở, ảnh hưởng đến việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới của Thành phố.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị đã trúng thầu triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới theo đúng các quy định của pháp luật. 

Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t