Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, quản lý nhà và quản lý hạ tầng đô thị (19:29 26/07/2021)


HNP - Ngày 24/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 2362/UBND-ĐT về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, quản lý nhà và quản lý hạ tầng đô thị.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và UBND thành phố về kết quả triển khai theo lĩnh vực quản lý và trên địa bàn quản lý.
 
Đối với các nội dung công việc thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng, quản lý nhà và công sở, phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể (phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo và từng bộ phận chuyên môn), báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn xem xét, phê duyệt.
 
UBND thành phố giao Giám đốc các sở: Xây dựng Hà Nội, Giao thông Vận tải Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND, áp dụng trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Hạn chế các cuộc họp (trừ các cuộc họp cấp bách, phục vụ yêu cầu phòng, chống dịch); áp dụng hình thức trao đổi, giải quyết công việc trực tuyến để bảo đảm thời gian, tiến độ (trường hợp cần thiết mới lấy ý kiến bằng văn bản).
 
Đối với các đề án, dự án do các nhà đầu tư đề xuất liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, các dự án có ý nghĩa lớn trong ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội thì cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền (UBND cấp huyện, UBND thành phố) nội dung liên quan đến phòng chống dịch thì báo cáo trong ngày; các nội dung khác, chậm nhất 5 ngày, để xem xét, chỉ đạo giải quyết sớm trên tinh thần nhanh nhất, tinh giản, giải quyết đồng thời các thủ tục.
 
Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành chung cư trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 17/CT-UBND; chấp hành nghiêm các yêu cầu cụ thể của các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
 
Thanh tra Thành phố Hà Nội, Thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2021, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND; chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và không thể kéo dài...

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t