Phê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021 (13:30 24/07/2021)


HNP - Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 3663/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo Quyết định, kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021 hơn 52,206 tỷ đồng. Bao gồm, thu của tổ chức kinh tế là 5,755 tỷ đồng; Thu của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước là 26,120 tỷ đồng; Thu của người lao động trong các doanh nghiệp là 4,958 tỷ đồng; Thu của người lao động khác 15,221 tỷ đồng; Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện là 150 triệu đồng.

Dự kiến năm 2021, Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội sẽ sử dụng hết hơn 206,582 tỷ đồng; trong đó tồn Quỹ năm 2020 chuyển sang là hơn 154,376 tỷ đồng. Bao gồm chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại Khoản 3, Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai; Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa thiên tai có tính chất thường xuyên, kinh phí dự kiến 4 tỷ đồng; Chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai có tính chất đột xuất, kinh phí dự kiến 30 tỷ đồng; Các quận, huyện, thị xã chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu Quỹ và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ (không vượt quá 3% tổng số thu thực tế), kinh phí dự kiến là 1,565 tỷ đồng. Dự phòng chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, ứng phó thiên tai, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai khi tình huống sự cố, thiên tai vượt dự kiến và hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của UBND thành phố là hơn 171,017 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố tiếp nhận, quản lý và cấp phát kinh phí từ Quỹ chi cho các hoạt động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; báo cáo kết quả thu, chi và quyết toán Quỹ theo quy định. Phối hợp với Cơ quan thuế và UBND quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp kinh phí cần phải truy thu Quỹ tính đến hết năm 2020 và các vướng mắc, khó khăn (nếu có) báo cáo UBND Thành phố. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, tổng hợp, lập danh mục nội dung chi, mức chi Quỹ, trình UBND Thành phố phê duyệt.

UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai công tác thu Quỹ đến các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trụ sở đóng trên địa bàn và thực hiện thu, nộp Quỹ theo kế hoạch; báo cáo kết quả thu, chi Quỹ năm 2021 gửi Chi cục Phòng, chống thiên tai - Cơ quan quản lý Quỹ trước ngày 15/02/2022; tiếp tục rà soát kế hoạch, bổ sung đầy đủ các đối tượng thu nộp và truy thu Quỹ, gửi về Cơ quan quản lý Quỹ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp.


Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t