Tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT (12:17 08/06/2021)


HNP - Ngày 4/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1760/UBND-KGVX về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Công văn nêu rõ, thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 316-TB/TU ngày 3/6/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc thành phố; BCĐ thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị để chuẩn bị kỹ mọi điều kiện nhằm tổ chức tốt kỳ thi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố; chủ động xây dựng kịch bản chi tiết cho từng điểm thi, các phương án dự phòng, tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch cả bên trong và bên ngoài từng điểm thi trong mọi tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi.
 
UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực BCĐ thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội chủ động phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức ra đề thi chính xác, khoa học, phù hợp với thời gian đã được rút ngắn, bảo đảm độ phân hóa của đề thi để lựa chọn những thí sinh có đủ năng lực theo yêu cầu của công tác tuyển sinh. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, gắn trách nhiệm tổ chức kỳ thi và xét tuyển cho các nhóm đối tượng học sinh bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của học sinh; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền để các nhà trường, phụ huynh học sinh và các thí sinh hiểu, cập nhật các thông tin của kỳ thi.
 
Thành phố cũng yêu cầu các thành viên BCĐ thi, tuyển sinh thành phố cần tập trung cao nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; chủ động, thường xuyên kiểm tra, giám sát tại cơ sở và từng điểm thi, cập nhật tình hình, báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời chỉ đạo, điều hành, bảo đảm an toàn nhất và thành công của kỳ thi.
 
* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1753/UBND-KGVX về tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.
 
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, cùng các đơn vị liên quan phối hợp với ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai công tác kiểm tra cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi. Bên cạnh đó, chuẩn bị kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết tổ chức cho từng điểm thi và cả kỳ thi. Ban chỉ đạo các địa phương có trách nhiệm tổ chức diễn tập tại các điểm thi trên địa bàn trong ngày 8/6/2021 để rút kinh nghiệm, hoàn thiện kịch bản. Chuẩn bị các nội dung để họp BCĐ thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 vào ngày 9/6/2021.
 
UBND thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể việc xác định học sinh là F0, F1, F2 và các học sinh lưu trú tại những khu vực cách ly, phong tỏa và những diện khác do dịch Covid-19 không dự thi được, nhằm bảo đảm đúng đối tượng được hưởng xét tuyển; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để học sinh và các đơn vị thực hiện thống nhất chung toàn thành phố. Các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ thi.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t