Hỗ trợ thêm cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch (16:40 04/06/2021)


HNP - Ngày 1/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1679/UBND-KT về triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, để khẩn trương triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố giao Sở Y tế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội rà soát, đề xuất cụ thể lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhận hỗ trợ thêm theo Kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, đề xuất của UBND thành phố đã được Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thống nhất (bao gồm cả quận, huyện, thị xã); báo cáo Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố thống nhất để UBND thành phố xem xét, quyết định.
 
Về mức chi hỗ trợ, bằng 70% mức chi do Chính phủ quy định; thời gian thực hiện hỗ trợ, từ ngày 01/5/2021.
 
UBND các quận, huyện, thị xã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp mình để chi hỗ trợ; trường hợp không bảo đảm nguồn, báo cáo UBND thành phố bổ sung kinh phí.
 
UBND thành phố giao Sở Tài chính Hà Nội tham mưu bảo đảm về nguồn kinh phí cho các đơn vị để triển khai thực hiện.
 
Về việc tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quy định hỗ trợ thêm các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan bổ sung nội dung quy định mức chi đặc thù để hỗ trợ thêm cho các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vào dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành cho các đối tượng trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết nghị.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t