Điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài (14:20 03/06/2021)


HNP - Ngày 29/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1648/UBND-KGVX về điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có đề nghị cho người lao động nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao (lao động kỹ thuật), nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào làm việc và người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của nhà đầu tư, chuyên gia nhập cảnh theo để kiểm tra, rà soát xác nhận hồ sơ đủ điều kiện, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định và có văn bản gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố xem xét, phê duyệt nhập cảnh. Thời gian xử lý hồ sơ 5 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Sở Ngoại vụ Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng cơ quan đại diện báo chí nước ngoài tại Việt Nam, có người nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức trên nhập cảnh vào Việt Nam, vào Hà Nội và người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế, để kiểm tra, rà soát, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định và có văn bản gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố xem xét, phê duyệt nhập cảnh. Thời gian xử lý hồ sơ 5 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các cơ quan, tổ chức trên.
 
Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Sở Ngoại vụ Hà Nội và đối tượng nhân đạo, học sinh, sinh viên, hồ sơ do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hoặc Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đồng ý và các trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ủy quyền phê duyệt danh sách nhập cảnh. Thời gian xử lý hồ sơ 5 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các đơn vị gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố…
 
Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, đoàn ngoại giao, văn phòng đại diện cơ quan báo chí nước ngoài đóng trên địa bàn Hà Nội có nhu cầu đề nghị nhập cảnh đối với người nước ngoài vào làm việc, học tập trên địa bàn gửi văn bản đề xuất nhập cảnh và cách ly kèm theo tài liệu cần thiết tới các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại Vụ, Y tế theo nhiệm vụ đã được giao nêu trên.
 
Các nội dung không đề cập tại văn bản này tiếp tục thực hiện theo Văn bản số 2205/UBND-KGVX ngày 4/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho các chuyên gia nước ngoài.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t