Hà Nội phát động phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” (20:58 14/05/2021)


HNP - Ngày 13/5, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”.

Kế hoạch nêu rõ, các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thực phẩm (ATTP) và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về công tác ATTP trên địa bàn thành phố, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND thành phố; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc đảm bảo ATTP đối với sức khỏe nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác ATTP.
 
Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác ATTP; thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn thành phố đạt mức tiêu chuẩn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến kiến thức, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về giữ gìn vệ sinh, bảo đảm ATTP.
 
Đặc biệt là hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATTP từ thành phố đến cơ sở đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP; thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc đối với các loại hàng hóa thực phẩm cơ bản lưu hành trên thị trường; từng bước kiểm soát các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh liên quan đến thực phẩm bị ô nhiễm. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, liên tục; hình thức thi đua phong phú, phát huy sự sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có những hoạt động, mô hình, giải pháp thiết thực, cụ thể góp phần nâng cao chất lượng công tác ATTP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Đối tượng tham gia thi đua gồm: Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận, huyện, thị xã; cơ quan báo chí, truyền thông, đơn vị thuộc thành phố và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị trên; các tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố; người tiêu dùng thực phẩm.
 
Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác ATTP hằng năm và giai đoạn 2021-2025 của thành phố, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, NN&PTNT, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố hướng dẫn cụ thể về tiêu chí khen thưởng, thời gian đánh giá và tổng kết khen thưởng.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t