Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 (20:43 06/05/2021)


HNP - Ngày 5/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 264/TB-VP về kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, thời gian tới, thủ trưởng các đơn vị, sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng đề án tổng thể về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác này giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trong khuôn khổ thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội. Đây là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Công an thành phố báo cáo UBND thành phố giao nhiệm vụ các sở, ngành phối hợp, khẩn trương xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo UBND thành phố trong quý II/2021.
 
Công an thành phố đề xuất các biện pháp xử lý tiếp theo đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố không đảm bảo yêu cầu về PCCC đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực. Đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép, quá trình sử dụng chuyển đổi công năng, tính chất sai quy định dẫn đến vi phạm về PCCC, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm về trật tự xây dựng của các công trình này.
 
Đối với số các công trình vi phạm quy định PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, sử dụng trên địa bàn, giao Công an thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch để xử lý, khắc phục, sớm công khai xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin truyền thông. Tuyệt đối không để phát sinh công trình vi phạm mới trên địa bàn; đồng thời, từng bước có những biện pháp xử lý triệt để, buộc yêu cầu các chủ đầu tư phải tổ chức khắc phục, đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, tiến tới giảm thiểu các công trình vi phạm PCCC.
 
Về công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, UBND thành phố yêu cầu, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã đối với các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; xây dựng phong trào toàn dân PCCC, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội dân phòng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn khu dân cư, các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện đảm bảo các yêu cầu về PCCC; không được bỏ trống địa bàn, để sót, lọt cơ sở; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định.
 
Tình trạng cháy, nổ có nguyên nhân do điện hiện nay còn chiếm tỷ lệ cao (khoảng trên 60%), UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC của người dân trong sử dụng điện; nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố ban hành quy định chung của thành phố để tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn sử dụng điện của cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (sau công tơ điện), hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ từ nguyên nhân sự cố điện gây ra.
 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và 100% các khu công nghiệp phải hoàn thành việc thành lập đội PCCC chuyên ngành theo đúng quy định trước quý IV/2021.
 
Trong công tác kiểm tra liên ngành về PCCC&CNCH, UBND thành phố yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch, quyết định của UBND thành phố về kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn. Trong đó, UBND quận, huyện, thị xã phải tổ chức thành lập ngay các đoàn kiểm tra trực thuộc đơn vị mình và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC&CNCH của các đơn vị, cơ sở, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t