Hà Nội sẽ kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (12:12 13/04/2021)


HNP - Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, từ tháng 4/2021 đến tháng 11/2021, sẽ tiến hành kiểm tra nội dung trên tại các sở, ban, ngành (bao gồm cơ quan chuyên môn trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính), UBND các quận, huyện, thị xã. Nội dung kiểm tra: Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
 
Kiểm tra sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp. Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng.
 
Kiểm tra việc việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng. Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).
 
UBND thành phố yêu cầu: 100% sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố được kiểm tra, trong đó, có tối thiểu 1/3 số cơ quan được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của cơ quan. Thực hiện kiểm tra đúng thời gian, đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t