Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (12:21 13/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm: Về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội và các sự kiện lớn của thành phố và đất nước; công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.
 
Tuyên truyền hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; công tác phối hợp giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các ban của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
 
Tiếp tục tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhằm tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tình hình phát triển một số mô hình kinh tế mới: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ...; thông tin về chính sách, thủ tục khuyến khích đầu tư; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố, các hoạt động xúc tiến đầu tư vào Hà Nội...; nhận định của các chuyên gia trong và ngoài nước về tiềm năng hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội.
 
Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá đa dạng, sinh động các hoạt động của ngành Du lịch Thủ đô; trong đó, chú trọng tuyên truyền trên các kênh truyền hình Trung ương và thành phố để thu hút khách du lịch nội địa đến Hà Nội, bảo đảm phát huy tốt vai trò là trung tâm du lịch của cả nước, tăng cường liên kết vùng, kết nối giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong cả nước, với khu vực và quốc tế; xây dựng Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”. Quảng bá Thủ đô Hà Nội hướng tới hình ảnh thành phố sáng tạo, hòa bình, tập trung vào các giá trị văn hóa, sáng tạo, gắn với việc giữ gìn và phát huy những tiềm năng, giá trị lớn của làng truyền thống.
 
Bên cạnh đó, tuyên truyền công tác triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp chủ lực; hoạt động thương mại điện tử, hoạt động logistics; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động liên kết vùng. Tình hình phát triển các vùng nông nghiệp tập trung quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; phát triển làng nghề, các sản phẩm OCOP; hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tuyên truyền hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.
 
Chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, chương trình phát triển nhà ở giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2045, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; các cơ chế, chính sách bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản đô thị; cải tạo, xây dựng lại các khu nhà ở chung cư cũ; công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng và giải quyết dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng; các giải pháp giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông; phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông...
 
Đồng thời, tuyên truyền kế hoạch hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp viễn thông giai đoạn 2020-2025; các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước và đảm bảo an ninh nguồn nước; tiến độ hoàn thành các nhà máy xử lý chất thải; kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; công tác hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, thu hút các nguồn lực để xử lý ô nhiễm môi trường. Cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai các dự án đầu tư, phát triển đô thị.
 
Tuyên truyền về công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông; chiến lược phát triển giáo dục 10 năm 2021-2030; mô hình “trường học kết nối”; công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; công tác triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về xây dựng thành phố thông minh, Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
Các hoạt động kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước năm 2021; xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên, có tác động lan tỏa tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến phát triển Thủ đô và đất nước. Thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và 2 Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức người lao động và ứng xử nơi công cộng; hoạt động phát triển văn hóa đọc; công tác phục vụ tổ chức Sea Games 31 và Asean Para Games 31.
 
Tuyên truyền công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân Thủ đô. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp xã hội; các chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 2021-2025; chính sách dân tộc và tôn giáo; công tác bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động, mô hình, đề án về chăm sóc sức khỏe.
 
Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt là đài truyền thanh cấp xã, đảm bảo kế hoạch của thành phố về nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với mỗi địa phương, để phát trên hệ thống loa phát thanh cấp xã. Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng bao gồm cả bảng tin điện tử.
 
Cùng với đó, tuyên truyền cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí; quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác…

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t