Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội (10:45 12/04/2021)


HNP - Ngày 8/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 118 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, gồm: 91 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t