Tổ chức gắn bia địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại bến đò Phú Xá (bến đò Xù), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (10:00 07/04/2021)


HNP - Ngày 02/4,UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc tổ chức gắn bia địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại bến đò Phú Xá (bến đò Xù), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc tổ chức gắn bia địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại đình Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Phú Thượng, tổ chức gắn, dựng bia tại địa điểm trên theo nội dung đã được duyệt. UBND quận Tây Hồ, UBND phường Phú Thượng, có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp và tuyên truyền phát huy giá trị các bia lưu niệm trên.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t