Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2021 (10:01 07/04/2021)


HNP - Ngày 02/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo quyết định, thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh ỉao động (ATVSLĐ) thành phố Hà Nội năm 2021 gồm 21 thành viên, do bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban, gồm: Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Gián đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong việc triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; Chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ thành phố Hà Nội năm 2021; Nhiệm vụ của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban phân công.

Ban Tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ thành phố Hà Nội năm 2021 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t