Tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 sẽ diễn ra trong tháng 4 (20:43 06/04/2021)


HNP - Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2021, tại hội trường UBND thành phố Hà Nội (Số 12 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng; làm rõ các mặt làm được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện; chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2030.
 
Tại hội nghị cũng sẽ đánh giá kết quả đạt được theo từng nhóm giải pháp, những việc chưa làm được, những khó khăn, hạn chế, tồn tại và phân tích rõ nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Từ đó, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, đề xuất chiến lược phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2030 để đáp ứng yêu cầu của Công ước và quốc tế.
 
Hội nghị cũng sẽ thảo luận tập trung vào các nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý ngân sách; quản lý đất đai; đầu tư xây dựng; cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý đối với vụ việc có nội dung về hành vi tham nhũng tiêu cực...

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t