Thành lập Đoàn khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (16:53 08/03/2021)


HNP - Ngày 05/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND về Thành lập Đoàn khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, thành lập Đoàn khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2021 gồm 11 thành viên, trong đó: Trương đoàn: Ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó trưởng đoàn: ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Nội dung khảo sát: Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và tình hình thi hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đơn vị khảo sát: Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Đan Phượng, Thanh Oai. Thời gian khảo sát: Quý III năm 2021.

Đoàn khảo sát có nhiệm vụ tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị trên; Tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo UBND Thành phố trong quý IV năm 2021.

Trưởng Đoàn khảo sát có trách nhiệm thông báo cho đơn vị khảo sát về nội dung, cách thức, thời gian khảo sát và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn khảo sát. Thành viên Đoàn khảo sát có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt, động của Đoàn và chịu sự phân công của Trưởng Đoàn. Đoàn khảo sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t