34 văn bản quy phạm pháp luật UBND thành phố Hà Nội ban hành đúng thẩm quyền (09:47 07/03/2021)


HNP - Ngày 05/3, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 65/BC-UBND về kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Năm 2020, thông qua việc thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong công tác tự kiểm tra văn bản do UBND thành phố ban hành, từ ngày 01/1 đến 31/12/2020, thành phố tiến hành tự kiểm tra 34 VBQPPL. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Đối với cấp huyện, UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện tự kiểm tra đối với 4 văn bản.
 
Trong công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền cấp thành phố, Sở Tư pháp Hà Nội đã giúp UBND thành phố tiếp nhận và kiểm tra 4 VBQPPL do HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã gửi đến. Qua kiểm tra các văn bản của quận, huyện, thị xã cho thấy, hầu hết văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn. Đối với cấp huyện, các quận, huyện, thị xã đã thực hiện kiểm tra đối với 45 văn bản do HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn ban hành gửi đến. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 1 văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành dưới hình thức không phải là VBQPPL.
 
Còn trong công tác kiểm tra văn bản theo địa bàn, đoàn kiểm tra văn bản liên ngành của thành phố đã kiểm tra 6 đơn vị quận, huyện: Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm, Tây Hồ, Thạch Thất, Thanh Xuân. Sau khi kiểm tra tại các đơn vị trên, đoàn kiểm đã thu thập 268 VBQPPL về Sở Tư pháp để kiểm tra, trong đó: 141 VBQPPL để phục vụ cho công tác kiểm tra theo thẩm quyền. Nhìn chung, qua công tác kiểm tra cho thấy văn bản của các đơn vị trên được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn...
 
Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; công tác công bố danh mục văn bản hết hiệu lực pháp luật; cập nhật VBQPPL và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cũng có nhiều chuyển biến tích cực và đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý ban hành văn bản phù hợp với các quy định hiện hành và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Tạo điều kiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… Kết quả hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
 
Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 đó là nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của công tác này được nâng lên. Trong hoạt động kiểm tra xử lý VBQPPL đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Tư pháp với cơ quan chuyên môn, kết quả kiểm tra văn bản được xử lý theo quy định, các cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật đã kịp thời xử lý sau khi có thông báo hoặc kết luận của đoàn kiểm tra.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t