Phân công nhiệm vụ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử (09:45 07/03/2021)


HNP - Ngày 02/3, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) ban hành Quyết định số 40-QĐ/TBTHCTTT-TT về phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố - Trưởng Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử: Chịu trách nhiệm công tác chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Tiểu ban, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố; quyết định chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ công tác cho các đồng chí thành viên Tiểu ban thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Chỉ đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống và ban tuyên giáo các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền bầu cử...
 
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố - Phó Trưởng Tiểu ban, giúp đồng chí Trưởng Tiểu ban, tham gia chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác bầu cử. Tham gia công tác chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong nội bộ nhân dân có ảnh hưởng tới công tác bầu cử.
 
Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố - Phó Trưởng Tiểu ban, giúp đồng chí Trưởng Tiểu ban, tham gia chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Thủ đô, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cán bộ, hội viên... nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân bằng việc tham gia bầu cử, đảm bảo đúng luật.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố - Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực, giúp đồng chí Trưởng Tiểu ban trực tiếp chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; tham mưu Tiểu ban chủ trì, phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương và chỉ đạo các cơ quan báo chí Hà Nội tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tăng cường công tác quản lý báo chí - xuất bản, nhất là công tác an ninh mạng... Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống phối hợp với Ủy ban Bầu cử các cấp và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về công tác bầu cử theo quy định, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho phóng viên tác nghiệp trong đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử. Chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin các quận, huyện, thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền. Chỉ đạo Cổng giao tiếp điện tử thành phố, trang thông tin điện tử, bản tin các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền bầu cử đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
 
Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố - Phó Trưởng Tiểu ban, giúp đồng chí Trưởng Tiểu ban, tham gia chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về công tác bầu cử; chỉ đạo việc in, phát hành tranh áp phích cổ động, hướng dẫn căng treo khẩu hiệu, trang trí phòng, khu vực bỏ phiếu, trang trí cổ động trực quan trên địa bàn thành phố, tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao chào mừng cuộc bầu cử; chỉ đạo việc đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đối với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, kết hợp với tăng cường chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt, bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự quản lý đô thị.
 
Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác như: Phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên trang thông tin điện tử, bản tin các cơ quan, đơn vị, trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu pháp luật về bầu cử; chủ trì biên soạn tài liệu hỏi, đáp tuyên truyền về pháp luật bầu cử; tổ chức tuyên truyền pháp luật về bầu cử.
 
Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân tích cực tham gia công tác bầu cử.
 
Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác bầu cử.
 
Đồng chí Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bầu cử; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai công tác thông tin, tuyên truyền tới lực lượng thanh niên, sinh viên đi bầu cử, tổ chức các hoạt động chào mừng và tích cực tham gia công tác phục vụ bầu cử tại địa phương và nơi cư trú.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Nghinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Hội Cựu chiến binh các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác bầu cử.
 
Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; chỉ đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống và ban tuyên giáo các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền bầu cử.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng biên tập Báo Hànộimới, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, lập các chuyên trang, chuyên mục, trên báo Hànộimới, thường xuyên đăng tải tin bài liên quan đến công tác bầu cử, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan của thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương để cập nhật, cung cấp thông tin về công tác bầu cử đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Đồng chí Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, tham mưu giúp Thường trực Tiểu ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố theo quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, lập chuyên mục, trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thường xuyên đăng tải hình ảnh, phim phóng sự liên quan đến công tác bầu cử, chiếu phim tài liệu về các kỳ bầu cử, các hoạt động Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đồng chí thành viên Tiểu ban chỉ đạo các phòng chuyên môn, bộ phận chức năng của ngành, đơn vị mình quản lý, tổ chức triển khai các phần việc được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, báo cáo kết quả hoạt động theo kế hoạch, chương trình hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t