Ban hành Quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo các Sở (16:12 05/03/2021)


HNP - Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Theo đó, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Cương, sinh ngày 30/9/1973, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phổ Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Trần Thế Cương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0.

 

* Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. Theo đó, điều động, bổ nhiệm bà Ngô Minh Hoàng, sinh ngày 11/12/1976, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Bà Ngô Minh Hoàng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0.

 

* Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Theo đó, bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 18/3/1978, Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Bà Phạm Thị Mỹ Hoa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.


* Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nộị ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Theo đó, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 25/10/1971, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ, đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Đỗ Anh Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0.

 

* Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đối với ông Đinh Quốc Hùng. Theo đó, bổ nhiệm ông Đinh Quốc Hùng, sinh ngày 18/5/1973, Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Đinh Quốc Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.


* Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Anh Dũng. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, sinh ngày 06/10/1976, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Anh Dũng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0.

 

* Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nộị ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức. Theo đó, điều động ông Vũ Đăng Định, sinh ngày 10/9/1976, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm. 

 

* Ngày 26/02, UBND Thành phố Hà Nộị ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Theo đó, bổ nhiệm bà Trần Thị Nhị Hà, sinh ngày 25/11/1973, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Bà Trần Thị Nhị Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t