Đẩy mạnh truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16:12 05/03/2021)


HNP - Ngày 03/3, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) ban hành Kế hoạch số 09-KH/TBTHCTTT-TT về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nội dung tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này: Đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020.
 
Song song quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật liên quan công tác bầu cử; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.
 
Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri Thủ đô.
 
Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... trên địa bàn thành phố…
 
Kế hoạch cũng nêu rõ lộ trình thời gian tuyên truyền. Theo tiến độ chung, công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021; Đợt 2 từ ngày 01/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; Đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t