Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức (16:13 05/03/2021)


HNP - Ngày 05/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 641/UBND-NC về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/2/2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Công văn nêu rõ, ngày 09/02/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. 
 
Để tăng cường thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
UBND thành phố giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo, đài của thành phố: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị có chương trình, kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức và nhân dân.
 
UBND thành phố cũng giao Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi việc thực hiện nội dung chỉ đạo này; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có).

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t