Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho một số bệnh viện (16:06 05/03/2021)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức.  

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ với những nội dung chủ yếu sau: Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ thiết bị y tế mới 100% được mua tại Việt Nam gồm: 01 chiếc máy hỗ trợ hô hấp; 01 chiếc giường sưởi; 06 chiếc cũi trẻ trong phòng mẹ. Giá trị khoản viện trợ: 301,980 triệu đồng nhằm điều trị và chăm sóc tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.
 
* Tại Quyết định số 950/QĐ-UBND, ngày 26/02/2021, UBND TP phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ với những nội dung chủ yếu sau: Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ thiết bị y tế mới 100% được mua tại Việt Nam gồm: 03 chiếc máy trợ thở áp lực dương liên tục; 01 chiếc máy hỗ trợ hô hấp; 04 chiếc cũi trẻ trong phòng mẹ. Giá trị khoản viện trợ hơn 726,022 triệu đồng nhằm điều trị và chăm sóc tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.
 
* Tại Quyết định số 951/QĐ-UBND, ngày 26/02/2021, UBND TP phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện Bắc Thăng Long. Theo đó, Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ thiết bị y tế mới 100% được mua tại Việt Nam gồm: 03 chiếc máy chiếu đèn vàng da; 02 chiếc máy thở áp lực dương liên tục; 01 chiếc máy hỗ trợ hô hấp; 05 chiếc giường sưởi; 08 chiếc cũi trẻ trong phòng mẹ. Giá trị khoản viện trợ: 1.385.632.500 VNĐ (một tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm đồng Việt Nam) nhằm điều trị và chăm sóc tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

* Ngày 26/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn. Theo đó, Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ thiết bị y tế mới 100% được mua tại Việt Nam gồm: 03 chiếc máy chiếu đèn vàng da; 02 chiếc máy trợ thở áp lực dương liên tục; 01 chiếc máy hỗ trợ hô hấp; 05 chiếc giường sưởi; 08 chiếc cũi trẻ trong phòng mẹ. Giá trị khoản viện trợ: 1.385.632.500VNĐ (một tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm đồng Việt Nam) nhằm điều trị và chăm sóc tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

* Ngày 26/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Cụ thể, Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ thiết bị y tế mới 100% được mua tại Việt Nam gồm: 03 chiếc máy chiếu đèn vàng da; 02 chiếc máy trợ thở áp lực dương liên tục; 01 chiếc máy hỗ trạ hô hấp; 05 chiếc giường sưởi; 08 chiếc cũi trẻ trong phòng mẹ. Giá trị khoản viện trợ: 1.385.632.500VNĐ (một tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm đồng Việt Nam) nhằm điều trị và chăm sóc tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.
 
* Ngày 26/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện đa khoa Gia Lâm. Theo đó, Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ thiết bị y tế mới 100% được mua tại Việt Nam gồm: 03 chiếc máy chiếu đèn vàng da; 02 chiếc máy trợ thở áp lực dương liên tục; 01 chiếc máy hỗ trợ hô hấp; 05 chiếc giường sưởi; 08 chiếc cũi trẻ trong phòng mẹ. Giá trị khoản viện trợ: 1.385.632.500VNĐ (một tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm đồng Việt Nam) nhằm điều trị và chăm sóc tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

* Ngày 26/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Theo đó, Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ thiết bị y tế mới 100% được mua tại Việt Nam gồm: 02 chiếc máy hỗ trợ hô hấp; 04 chiếc giường sưởi; 08 chiếc cũi trẻ trong phòng mẹ. Giá trị khoản viện trợ: 707.700.000VNĐ (bảy trăm linh bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng Việt Nam) nhằm điều trị và chăm sóc tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t