Hà Nội: Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào kỳ chi trả tháng 3 (21:54 02/03/2021)


HNP - Ngày 01/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 594/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào kỳ chi trả tháng 3.

Theo đó, liên ngành Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội đã có Hướng dẫn số 946/HD-BHXH-BĐHN về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người thụ hưởng theo nguyên tắc đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm an toàn về nguồn tiền cũng như an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Với các địa điểm đang phong tỏa (nếu có), các đơn vị chức năng tiến hành chi trả tại nhà cho người được hưởng.
 
Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 4/3 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn và các bưu cục thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội. Theo đó, các cơ quan chi trả và người thụ hưởng có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19, tránh tập trung đông người.
 
Hiện Hà Nội có hơn 587.000 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong đó, số người nhận lương theo hình thức trực tiếp là hơn 410.000 người, nhận qua tài khoản cá nhân (ATM) là gần 177.000 người. Tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4 là hơn 5.650 tỷ đồng.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t