Kiện toàn BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (09:53 25/02/2021)


HNP - Ngày 24/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, do ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.
 
Trưởng BCĐ Thành phố chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của BCĐ; Các Thành viên của BCĐ Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.

Trưởng BCĐ Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Cục Thuế thành phố Hà Nội. Cục Thuế Thành phố Hà Nội có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng BCĐ Thành phố phân công. BCĐ Thành phố có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND Thành phố.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t