Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 (09:23 24/02/2021)


HNP - Ngày 22/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:

Số viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 là 151 viên chức; trong đó có 145 Bác sỹ, 04 Dược sỹ, 02 Bác sỹ Y học dự phòng.
 
Số trường hợp không đủ điều kiện để công nhận kết quả xét tuyển là 04 người; trong đó có 01 trường hợp giữ chức danh nghề nghiệp Dược sỹ đã nghỉ hưu; 03 trường hợp giữ chức danh nghề nghiệp Bác sỹ đã thôi việc.
 
Hội đồng xét thăng hạng, Giám đốc Sở Y tế, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp có viên chức dự xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo kết quả xét thăng hạng đến viên chức dự xét thăng hạng theo quy định.

Viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng và hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01/02/2021.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t