Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (09:22 24/02/2021)


HNP - Ngày 22/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du - Thanh Oai trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 13/7/1970, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguvễn Du - Thanh Oai trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 31/12/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Văn Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh. Theo quyết định, điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Nghĩa, sinh ngày 01/4/1975, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan, đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Ngô Văn Nghĩa được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t