Xác định rõ ngành, phạm vi theo dõi thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm (20:20 24/02/2021)


HNP - Ngày 23/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố năm 2021.

Theo kế hoạch, lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng, phạm vi theo dõi gồm: Việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng. Đối tượng theo dõi là các Sở Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT và các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã.
 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối tượng theo dõi gồm Công an thành phố và các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã.     
 
Việc theo dõi các nội dung trên nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
 
Cùng với đó, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện công việc được giao. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t