Chủ động rà soát, hoàn thiện đồng bộ các công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (14:57 23/02/2021)


HNP - Ngày 19/02, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 63/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về tình hình và công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, diễn ra ngày 29/01/2021.

Theo đó, 70 cụm công nghiệp đang hoạt động, gồm: 13 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, giao các đơn vị chủ đầu tư chủ động rà soát, thực hiện hoàn thiện đồng bộ các công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong năm 2021 theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo đáp ứng điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp.
 
Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên (huyện Thanh Oai), UBND huyện Thanh Oai chủ trì, phối hợp chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhà đầu tư thứ phát theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chủ đầu tư không đáp ứng năng lực theo quy định, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.
 
Đối với 56 cụm công nghiệp do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện làm chủ đầu tư (trong đó có 12 cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật), giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các hạng mục chưa hoàn thành; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư cụm công nghiệp khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện theo phân cấp; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
 
Sở Công Thương đôn đốc các nội dung công việc nêu trên, đồng thời thực hiện: Chủ trì, phối hợp sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép tại các cụm công nghiệp theo đúng quy định pháp luật, quy hoạch được phê duyệt; đề xuất xử lý các chủ đầu tư, cụm công nghiệp vi phạm sử dụng đất sai mục đích; chủ trì theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn; báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.
 
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn từ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang doanh nghiệp; báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã giám sát việc thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập về tiến độ hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật 70 cụm công nghiệp đang hoạt động.
 
Trong thông báo này, UBND thành phố cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với 43 cụm công nghiệp được thành lập theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ; việc thành lập mới cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; chỉ đạo chung về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp…

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t