Phân hạng 424 sản phẩm OCOP cấp Thành phố, đợt 2 (11:13 28/01/2021)


HNP - Ngày 27/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về vệc “Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố, đợt 2, năm 2020”.

Theo đó, UBND Thành phố đã phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với 424 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên của 96 chủ thể OCOP. Trong đó: 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao; 310 sản phẩm hạng 4 sao; 111 sản phẩm hạng 3 sao. Kết quả đánh giá, phân hạng có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày ký ban hành quyết định.
 
UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia đối với các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. Sở NN&PTNT tổ chức công bố các sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng in tem, nhãn và thứ hạng sao trên sản phẩm. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố tổ chức định kỳ kiểm tra các sản phẩm; đề xuất xứ lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của Nhà nước theo quy định...
 
Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận 3, 4 sao tại Quyết định có trách nhiệm bảo toàn, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy trì, nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm.

Minh Đăng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t