Bảo đảm tiêm phòng vắc xin cho tối thiểu 80% tổng đàn gia súc (22:05 27/01/2021)


HNP - Ngày 27/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thành phố sẽ tập trung tiêm phòng cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống. Ngoài ra, căn cứ đặc điểm dịch tễ của bệnh LMLM trong từng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiêm phòng vắc xin LMLM cho các đối tượng gia súc khác. Thời gian tiêm phòng, bảo đảm 2 lần tiêm phòng trong năm 2021, mỗi lần cách nhau 6 tháng; lần 1 trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 và lần 2 từ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10. Ngoài 2 đợt tiêm chính nêu trên, cần tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc phát sinh trước và sau các đợt tiêm chính, bảo đảm tiêm vắc xin cho tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng.
 
Trong kế hoạch này, UBND thành phố cũng triển khai giám sát bệnh LMLM, gồm: Giám sát lâm sàng (giám sát bị động); giám sát lưu hành vi rút (giám sát chủ động) và giám sát sau tiêm phòng.
 
Cùng với đó, UBND thành phố sẽ tổ chức xây dựng các cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo quy định. Trường hợp trên địa bàn thành phố có các doanh nghiệp xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới để xuất khẩu, cần tổ chức xây dựng vùng đệm xung quanh chuỗi đó bảo đảm an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam.
 
Song song thực hiện các nội dung trên, kế hoạch nêu rõ các nội dung liên quan đến kiểm soát vận chuyển; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức của cộng đồng, cán bộ làm công tác thú y, khuyến nông cơ sở và người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh LMLM; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM…
 
Mục tiêu chung của kế hoạch này là kiểm soát hiệu quả bệnh LMLM trên địa bàn thành phố và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi rút LMLM mới từ bên ngoài vào Hà Nội; góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Thành phố phấn đấu, số lượng ổ dịch LMLM và gia súc mắc bệnh giảm từ 10-20% so với trung bình của cả giai đoạn 2016-2020; xây dựng thành công, duy trì ít nhất 20 cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM…

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t