Quyết liệt phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (21:54 27/01/2021)


HNP - Ngày 26/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 303/UBND-NC về triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Thông báo kết luận số 13/TB-VPCP, ngày 16/01/2021, của Văn phòng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện thông báo trên, UBND thành phố yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trong thực thi công vụ, không để phát sinh điểm nóng về tội phạm, các tụ điểm tàng trữ, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, tình trạng chặt phá rừng (tại địa phương có rừng), khai thác cát, sỏi trái phép xảy ra trên địa bàn quản lý.
 
Xác định các lĩnh vực công tác trên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng, đồng thời, phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.
 
Cùng với đó, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, “tham nhũng vặt” ở các cơ quan, đơn vị, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ này (Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường...), kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, công tác nghiệp vụ, điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, nhất là đối với các loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây. Đối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao, khai thác cát sỏi; kinh doanh hàng giả, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; buôn lậu...lực lượng chức năng cần xác lập chuyên án, mở rộng xác minh, điều tra triệt phá tận gốc, đánh trúng đối tượng cầm đầu.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của người dân từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.
 
Tăng cường công tác phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí thực hiện, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực...

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t