Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống mại dâm năm 2021 (17:14 27/01/2021)


HNP - Ngày 26/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, năm 2021, thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu: Triển khai triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố; các địa phương có điểm phức tạp về mại dâm xây dựng kế hoạch triệt xóa và duy trì đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 120 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm. Xét xử 80 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.
 
Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố. Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã kiểm tra 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.
 
Thành phố cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện duy trì công tác phòng, chống mại dâm theo nội dung mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã tại 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ học nghề, vay vốn, tạo việc làm cho 10-20 người bán dâm. Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn (463/579 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm gắn với các phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới...
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, thành phố sẽ duy trì công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm. Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống mại dâm; quản lý địa bàn, quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn mại dâm. Đấu tranh, triệt xóa các điểm nghi ngờ, có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố. Duy trì không để tái hoạt động trở lại tại các tụ điểm hoạt động mại dâm đã triệt xóa.
 
Phát hiện, triệt phá, xét xử các ổ nhóm tổ chức môi giới mại dâm, thống kê danh sách người bán dâm bị xử phạt hành chính. Kết hợp chặt chẽ hoạt động phòng, chống mại dâm với các hoạt động phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS. Triển khai công tác phòng, chống mại dâm theo Mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã; đánh giá xếp loại xã, phường, thị trấn hàng năm. Tiếp tục duy trì các mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm và hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm đã triển khai năm 2019, năm 2020. Triển khai các mô hình mới về hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm theo chỉ đạo của Trung ương. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương.
 
Cùng với đó, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp: Duy trì nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm; hỗ trợ giảm hại đến với người bán dâm; nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t