Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (17:15 27/01/2021)


HNP - Ngày 25/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389/TP).

Theo đó, Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gồm 51 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; đồng chí Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban Thường trực; Hai Phó Trưởng ban là các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.
 
Giúp việc cho Trưởng ban và Ban chỉ đạo 389 Thành phố là Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP, trụ sở đặt tại Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (số 80 đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), do đồng chí Cục hưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm Trưởng Cơ quan thường trực và được sử dụng con dấu của Cục Quản lý thị trường Hà Nội. Các thành viên Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP chủ yếu sử dụng bộ máy của Cục Quản lý thị trường Hà Nội và do các Sở, ngành tham gia Ban chỉ đạo 389/TP cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
 
Ban Chỉ đạo 389/TP có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, hàng năm phù hợp với tình hình cụ thể của Thành phố. Giúp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành chức năng của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm. Thực hiện công tác phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị Hà Nội, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội... xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Quy chế hoạt động của BCĐ 389/TP và Cơ quan thường trực do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng ban thường trực. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Cục Quản lý thị trường Hà Nội; các Phó trưởng ban sử dụng con dấu của Sở, ngành nơi công tác. Các thành viên của Ban Chỉ đạo 389ATP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc ra Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã). Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã trực thuộc chịu sự chỉ đạo và tổ chức phối hợp của Ban Chỉ đạo 389/TP. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã giao cho các Đội Quản lý thị trường.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t