Đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (17:12 27/01/2021)


HNP - Ngày 25/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 285/UBND-KT về đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, để triển khai quyết liệt, hiệu quả các đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố năm 2021, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 5/9/2020 của UBND thành phố về việc ban hành đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là đề án 4889) và Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố về việc ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là đề án 5742).
 
Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, quyết liệt triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021 được UBND thành phố phê duyệt tại Đề án 4889 và Đề án 5742 thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Thời gian xây dựng kế hoạch hoàn thành trước ngày 8/2/2021.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát địa điểm phù hợp, tham mưu UBND thành phố bố trí địa điểm hình thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước, quốc tế, thúc đẩy phát triển cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô.
 
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được giao tại đề án 4889 từ nguồn ngân sách thành phố cấp hằng năm.
 
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp được giao tại đề án 5742 từ nguồn ngân sách thành phố cấp hằng năm.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kiện toàn Trưởng ban điều phối, Phó Trưởng ban điều phối Đề án 4889 để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của đề án 4889 được kịp thời và hiệu quả.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t