Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm 2021 (21:24 26/01/2021)


HNP - Ngày 25/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm 2021.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức  làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây gồm 15 người. 
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây: Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
 
Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thông báo cụ thể. Nội dung, quy trình tuyển dụng: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức sát hạch để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định. Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t