Phân loại lại đơn vị hành chính một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố (14:25 26/01/2021)


HNP - Ngày 15/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Bài, huyện Ba Vì từ đơn vị hành chính xã loại II lên đơn vị hành chính xã loại I.

Ngày 15/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định:
 
số 325/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính (ĐVHC) xã Cam Thượng, huyện Ba Vì từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 326/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Đông Quang, huyện Ba Vì từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 327/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Phú Cường, huyện Ba Vì từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 328/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Phú Phương, huyện Ba Vì từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 329/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Phong Vân, huyện Ba Vì từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 330/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 331/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 332/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 333/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn từ ĐVHC xã loại II lên ĐVHC xã loại I;
 
số 334/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn từ ĐVHC xã loại II lên ĐVHC xã loại I;
 
số 335/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 336/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 337/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 338/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Tàm Xá, huyện Đông Anh từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 340/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 341/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây từ ĐVHC phường loại III lên ĐVHC phường loại II;
 
số 343/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 344/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức từ ĐVHC xã loại III lên ĐVHC xã loại II;
 
số 345/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức từ ĐVHC thị trấn loại III lên ĐVHC thị trấn loại II;
 
số 346/QĐ-UBND về việc phân loại lại ĐVHC xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì từ ĐVHC xã loại II lên ĐVHC xã loại I.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t