Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội (14:28 26/01/2021)


HNP - Ngày 19/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trường cao đẳng. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của trường đặt tại: số 7 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại giao dịch: (0243)9340699 - Email: phonghcqt.cdnt@gmail.com; Website: nghethuathanoi.edu.vn. 

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có chức năng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cho Thủ đô và đất nước; xây dựng và phát triển môi trường học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nghệ thuật; bồi dưỡng nhân tài văn hóa nghệ thuật và bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập.

Trường thực hiện và nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Điều lệ trường cao đẳng. Hội đồng trường được thành lập theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng. Ban Giám hiệu, gồm Hiệu trưởng và không quá 03 Phó Hiệu trưởng.

Trường gồm 04 phòng và 01 Trung tâm: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên; Phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Tài chính Kế hoạch; Trung tâm Đào tạo và tổ chức sự kiện. Phòng có từ 07 đến 09 biên chế viên chức (số lượng người làm việc) được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 biên chế viên chức (số lượng người làm việc) trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

09 Khoa chuyên môn: Khoa Thanh nhạc; Khoa Nhạc nhẹ; Khoa Piano-Giao hưởng; Khoa Nhạc cụ Truyền thống; Khoa Mỹ thuật ứng dụng; Khoa Sân khấu Điện ảnh và Múa; Khoa Kiến thức Âm nhạc; Khoa Kiến thức Cơ bản; Khoa Văn hóa Phổ thông. Khoa có từ 07 đến 09 biên chế viên chức (số luợng người làm việc) được bố trí 01 Phó Trưởng khoa; có từ 10 biên chế viên chức (số lượng người làm việc) trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng khoa.

Quyết định này thay thế Quyết định số 111/QĐ-UB ngày 12/01/1995 của UBND thành phố Hà Nội về việc nâng cấp quản lý trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t