Khẩn trương triển khai thực hiện các quy định liên quan đến phí, lệ phí (17:57 24/01/2021)


HNP - Ngày 21/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 250/UBND-KT về triển khai kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố về phí.

Theo đó, về đối tượng thực hiện cơ chế đặc thù về phí của Nghị quyết 115/2020/QH14, căn cứ Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Nghị quyết 115/2Q20/QH14, việc thực hiện cơ chế đặc thù về phí đối với thành phố Hà Nội gồm: Được phép bổ sung quy định thu các khoản phí chưa được quy định trong danh mục phí, ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí; được phép điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính) quyết định đối với các loại phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách Trung ương hưởng 100%. Các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố theo quy định của Luật Phí và lệ phí không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.
 
Về nội dung rà soát, UBND thành phố đề nghị các sở, ngành rà soát theo phân công, trong đó lưu ý các nội dung sau: Báo cáo rà soát phải điền đầy đủ các chỉ tiêu tại Phụ lục. Các khoản phí, lệ phí đề xuất thay đổi mức thu, tỷ lệ thu phải đánh giá mức độ phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Nghị quyết 115/2020/QH14. Trường hợp không đề xuất thay đổi mức thu, tỷ lệ thu cần phân tích, làm rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả rà soát.
 
Trường hợp các khoản phí thuộc nguồn thu của ngân sách Trung ương hưởng 100% thì nêu rõ tại mục “Ghi chú” và không đề xuất sửa đổi mức thu hoặc tỷ lệ thu. Cùng với đó, nghiên cứu kỹ thời gian đề xuất áp dụng, đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là các khoản phí Chính phủ, Bộ Tài chính đã quy định giảm phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
 
Ngoài các khoản phí được phân công rà soát cụ thể, các sở, ngành thực hiện rà soát các khoản phí thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý, trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung mức/tỷ lệ thu phí theo quy định tại Nghị quyết 115/2020/QH14 của Quốc Hội thì bổ sung theo các chỉ tiêu tại mẫu biểu.
 
Trong công văn này, UBND thành phố cũng giao Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phí và thực tiễn thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức/tỷ lệ thu phí theo tinh thần Nghị quyết 115/2020/QH14 của Quốc hội. Đồng thời, giao Bộ phận Thường trực tổng hợp, tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục trình HĐND thành phố theo quy định.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t