Đẩy mạnh thông tin đối ngoại gắn với xây dựng, phát triển Thủ đô (14:04 20/01/2021)


HNP - Ngày 19/01, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 16/BC-UBND về công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại năm 2020.

Theo đánh giá, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại của thành phố luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Qua đó góp phần quan trọng vào định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thủ đô.
 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động thông tin đối ngoại, thành phố Hà Nội quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện khối lượng công việc rất lớn, vừa chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, duy trì hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.
 
Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, trao đổi với các đối tác quốc tế, góp phần quan trọng đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, một trong những hoạt động được thành phố tập trung triển khai đó là thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông” năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Thủ đô và đất nước; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương trong năm 2021…
 
Thành phố cũng chú trọng tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại qua các kênh báo chí Hà Nội, cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tin, bài viết, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình, phim tài liệu, phim ngắn...
 
Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ triển khai tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng bộ dữ liệu số hóa về thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng giao tiếp điện tử thành phố. Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại; phổ biến pháp luật và kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế...
 
Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội ra quốc tế thông qua việc tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức, phương thức tuyên truyền trên các kênh văn hóa, thể thao và du lịch. Tổ chức và tham gia các hội sách, hội chợ quốc tế trong năm 2021; tăng cường phối hợp tổ chức các ngày văn hóa Thủ đô Hà Nội tại các nước…

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t