Phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Soi Dog Foundation/Thái Lan tài trợ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội (12:10 19/01/2021)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Soi Dog Foundation/Thái Lan tài trợ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội.  

Theo đó, khoản viện trợ được thực hiện trong 02 tháng (sau khi được phê duyệt), nhằm thu thập các thông tin làm căn cứ đề xuất các giải pháp, hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý chó nuôi và phòng, chống, khống chế bệnh dại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chính khoản viện trợ: Điều tra, khảo sát thu thập các thông tin gồm: Thu thập số lượng chó nuôi, hình thức nuôi, hình thức kinh doanh, hình thức giết mổ, số lượng chó kinh doanh, giết mổ; Thực trạng vệ sinh đối với các khu vực kinh doanh, giết mổ chó; Thông tin về nhận thức của người dân đối với bệnh dại và cách phòng chống; Hiểu biết về các quy định của pháp luật về quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại; Các quy định, kế hoạch về quản lý chó nuôi đã ban hành và tình hình thực hiện.

Tổng giá trị khoản viện trợ: 20.000 USD, tương đương 460 triệu đồng. Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận khoản viện trợ; Chỉ đạo tổ chức, quản lý tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định liên quan.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tổ chức, quản lý tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định liên quan; Mở tài khoản để tiếp nhận và giải ngân khoản viện trợ tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật; thực hiện các hoạt động thu, chi trên cơ sở kế hoạch tài chính đã được duyệt; Thực hiện giám sát, đánh giá và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ khoản viện trợ để triển khai tiếp nhận khoản viện trợ hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t