Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Chấm dứt tình trạng quấy rối/bạo lực tình dục đối với phụ nữ" (12:06 19/01/2021)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Chấm dứt tình trạng quấy rối/bạo lực tình dục đối với phụ nữ" do Tổ chức Bánh mỳ thế giới tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên.

Dự án: Chấm dứt tình trạng quấy rối/bạo lực tình dục đối với phụ nữ được thực hiện trong vòng 3 năm (kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt) nhằm chấm dứt tình trạng quấy rối/bạo lực tình dục đối với phụ nữ.

Mục tiêu Dự án: Phụ nữ được bảo vệ tốt hơn khỏi hành động quấy rối/bạo lực tình dục; Sinh viên tại một số trường Đại học, đặc biệt là sinh viên nữ được học tập trong một môi trường không có quấy rối/bạo lực tình dục; Khung chính sách về phòng ngừa quấy rối/bạo lực tình dục và bảo vệ phụ nữ được cải thiện.

Kết quả chính của Dự án: ít nhất 1.800 nạn nhân bị quấy rối/bạo lực tình dục nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng tại các địa bàn triển khai Dự án; Số lượng sinh viên hài lòng về việc cung cấp thông tin và các dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa quấy rối tình dục và bạo lực tình dục tại trường tăng 30% so với đánh giá đầu vào; Số lượng sinh viên nam có hành động để ứng phó đối với những hành vi quấy rối và bạo lực tình dục tăng gấp 2 lần so với đánh giá đầu vào; ít nhất 2 khuyến nghị chính sách về chủ đề quấy rối/bạo lực tình dục đối với phụ nữ được thảo luận với các nhà hoạch định chính sách.
 
Tổng giá trị Dự án: 546.000Euro, tương đương 13,104 tỷ đồng, trong đó, 410.000Euro tương đương 9,840 tỷ đồng là vốn viện trợ không hoàn lại; Vốn đối ứng là 136.000Euro, tương đương 3,264 tỷ đồng do Trung tâm CSAGA tự đóng góp.
 
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án; Tổ chức, quản lý tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định liên quan. Đồng thời, chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện; Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các Sở, ngành, UBND các quận/huyện và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t