Tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình (12:07 19/01/2021)


HNP - Ngày 11/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình.

Theo đó, tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình trên cơ sở sáp nhập Trường Thể thao thiếu niên 10-10 vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình. Trụ sở chính: Cung thể thao tổng họp Quần Ngựa, số 55 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Cơ sở 2: C5a Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Việc sáp nhập theo nguyên tắc chuyển nguyên trạng các nội dung sau: Viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu viên chức, người lao động có liên quan của Trường Thể thao thiếu nhiên 10-10 chuyển vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình; Toàn bộ kinh phí, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản, vật tư, đất đai, máy móc, trang thiết bị,... của Trường Thể thao thiếu niên 10-10 chuyển vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình; Việc sáp nhập phải đảm bảo không để thất thoát tài sản của Nhà nước, tập thể; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và duy trì hoạt động bình thường của đơn vị.
 
Hiệu trưởng Trường Thể thao thiếu niên 10-10 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản, tài chính, trang thiết bị, các vấn đề phát sinh và còn tồn tại từ các hoạt động của đơn vị thực hiện trước thời điểm sáp nhập mà không phụ thuộc vào thời điểm phát sinh vấn đề.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình sau khi sáp nhập có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hiệu trưởng Trường Thể thao thiếu niên 10-10 kể từ thời điểm sáp nhập theo Quyết định của UBND Thành phố và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Ba Đình; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành có liên quan.

Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của quận. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin - thể thao ở cấp phường. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí nhu cầu sáng tạo và huởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Tổ chức đào tạo, huấn luyện hướng dẫn thiếu niên, học sinh có năng khiếu các bộ môn văn hoá nghệ thuật và thể dục thể thao cho các lứa tuổi; bồi dưỡng kỹ thuật cơ bản để tuyển chọn những tài năng thành vận động viên cung cấp cho Thành phố, Trung ương.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t