Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh (12:09 19/01/2021)


HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021.

Theo đó, phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 12 người Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021. 
 
Về hình thức, tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Giao Chủ tịch UBND huyện Mê Linh chỉ đạo tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức theo đúng quy định pháp luật.
 
* Cùng ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng năm 2021. Theo đó, phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng năm 2021, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 52 người; Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng năm 2021.

Về hình thức, tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức theo đúng quy định pháp luật.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t